روزبه سعیدی احمدیه

روزبه سعیدی احمدیه

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره . فارغ التحصیل از دانشگاه تبریز دررشته زمین شناسی در سال ۱۳۷۱

شهرام مسئله دان زاده

شهرام مسئله دان زاده

عضو هیئت مدیره ( رئیس هیئت مدیره ). فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران در رشته مهندسی معدن گرایش استخراج در سال ۱۳۷۱

مهران زارعی زاد

مهران زارعی زاد

عضو هیئت مدیره ( نایب رئیس هیئت مدیره ). فارغ التحصیل از دانشگاه تبریز در رشته زمین شناسی در ۱۳۷۴

شرکت معدنی کان آذر تبریز در سال ۱۳۷۴ تحت شماره ۷۱۶۵ به ثبت رسیده و فعالیت خود را در زمینه اکتشاف ، استخراج و فرآوری مواد معدنی شروع کرده است.

همه روزه از ساعت ۸ تا ۱۴:۳۰ بجز روزهای تعطیل - روزهای پنجشنبه ازساعت ۸ تا ۱۳

اداری ۶ نفر

تولیدی ۲۹ نفر

کل پرسنل ۳۵ نفر

درباره ما

شرکت معدنی کان آذر تبریز در سال ۱۳۷۴ تحت شماره ۷۱۶۵ به ثبت رسیده و فعالیت خود را در زمینه اکتشاف ، استخراج و فرآوری مواد معدنی شروع کرده است.

ثبت نام برای خبرنامه