خط دوم  انبساط پرلیت  با ظرفیت ۱۵۰۰ تن درسال  در بهمن ماه ۱۳۹۹  فعالیت خود را شروع و بخش دیگری از نیازهای صنایع  مصرف کننده پرلیت منبسط را تامین می نماید. تولیدات این واحد نیزهمانند خط اول  عمدتا پرلیت منبسط شده میکرونیزه می باشد.

درباره ما

شرکت معدنی کان آذر تبریز در سال ۱۳۷۴ تحت شماره ۷۱۶۵ به ثبت رسیده و فعالیت خود را در زمینه اکتشاف ، استخراج و فرآوری مواد معدنی شروع کرده است.

ثبت نام برای خبرنامه